Menu

Content

http://www.dasickafara.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/systemove.slides.s1gk-is-128.jpglink
http://www.dasickafara.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/systemove.slides.02gk-is-128.jpglink
http://www.dasickafara.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/systemove.slides.04gk-is-128.jpglink
http://www.dasickafara.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/systemove.slides.s3gk-is-128.jpglink
http://www.dasickafara.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/systemove.slides.s4gk-is-128.jpglink
«
»

Seznamte se s Dašickou farou

Chcete více informací? Kontaktujte nás.

Popis:

Dašická fara je bývalým římskokatolickým děkanstvím. Jako sídlo dašických farářů - děkanů sloužila do osmdesátých let minulého století, kdy přešla pod správu farnosti ze sousední obce Sezemice. Od té doby byla fara jen občasně využívána a nebyla trvale obydlená. V roce 2002 prodala římskokatolická církev faru soukromé osobě, od níž jsme tuto nemovitost v roce 2007 zakoupili my. Areál fary se nachází v klidné centrální části obce v území, které je územním plánem charakterizováno jako smíšené s převahou bydlení. Soubor nemovitostí je tvořen rozsáhlou okrasnou zahradou a čtyřmi historickými budovami obklopujícími parkově upravený dvůr, a to hlavní obytnou budovou, čeledníkem a dvěma stodolami, jednou kamennou a jednou dřevěnou roubenou. Dvůr i zahrada jsou od okolí opticky odděleny, takže poskytují příjemné soukromí. Vstup do areálu je z klidné slepé ulice. Na historickou vjezdovou bránu byl nainstalován dálkově ovládaný elektrický pohon.

Hlavní obytná budova je barokní nemovitou kulturní památkou z poloviny 18. století. Byla vystavěna v letech 1748 - 1757. V průběhu staletí neprošla žádnými výraznými stavebními změnami, takže se do dnešní doby zachovala prakticky ve své původní dispoziční podobě. Pouze nedlouho po jejím vystavění, ve druhé polovině osmnáctého století, bylo provedeno několik menších stavebních úprav interiérů, např. schodiště a stropů několika místností. V letech 2008-2013 prošla nákladnou kompletní stavební renovací a modernizací, jejímž účelem bylo faru nejen renovovat v její původní historické podobě, ale také zabudovat moderní instalace a technologie, aby splňovala požadavky na standardy soudobého bydlení. Součástí renovace bylo i zařízení mobiliářem. U ostatních budov byly rovněž realizovány potřebné stavební renovační a modernizační práce. Interiér hlavní obytné budovy je opravdu exkluzivní. Podařilo se v něm zachovat romantického ducha historického prostředí malého zámečku s řadou původních, řemeslně a umělecky restaurovaných prvků. Provedená renovace fary byla oceněna titulem Stavba roku 2013 Pardubického kraje v kategorii rodinné a bytové domy.

Okrasná zahrada je laděná do charakteru přírodního anglického parku a poskytuje příjemné relaxační prostředí. Svůj podíl na tom má i skutečnost, že přímo sousedí s přilehlou říčkou Loučnou lemovanou alejí staletých stromů. Přitom budovy v areálu nejsou ohroženy povodní a leží mimo záplavová území. Oproti terénu v rámci širokého okolí jsou totiž položeny výrazně výše.

Vzhledem k tomu, že hlavní obytná budova je několik set let starým, originálně zachovaným historickým objektem, je její energetická náročnost vypočítaná dle příslušných předpisů kategorie F. Přesto jsou s ohledem na velikost vytápěného prostoru náklady na plyn relativně malé. Jejich průměrná měsíční výše za poslední tři roky nepřevyšuje 4000,- Kč. Je to způsobeno zejména tím, že převážně kamenné zdivo 90 cm silných obvodových stěn budovy fary je hlavně z pískovce, který má dobré tepelně izolační vlastnosti.

V podzemí hlavní obytné budovy se nacházejí klenuté sklepy, v přízemí a v patře jsou dvě haly, z toho jedna obytná s historickým krbem, dále sedm pokojů, kuchyně, spíž a dvě koupelny s WC. Čeledník je z jedné poloviny tvořen jednotkou pro bydlení a z druhé poloviny hospodářskými prostory. Fara je využitelná pro bydlení či rekreaci, ale lze ji dobře využít i pro různé podnikatelské aktivity, případně jako sídlo firmy. V případě zájmu lze užitnou plochu budov v areálu výrazným způsobem navýšit, a to půdní vestavbou v hlavní budově, přístavbou ostatních budov a rovněž i výstavbou další nové budovy, která může být i dosti velká. Tato případná rozsáhlejší intenzifikace je možná vzhledem k dispoziční situaci v areálu fary, umožňuje jí nově zpracovaný územní plán obce a lze ji bez potíží realizovat tak, aby nebyla narušena historická atmosféra areálu fary.

Ranking English Bookmakers Artbetting.net
Ламперия от ЕМСИЕН-3
Дюшеме от emsien3.com